Privacyreglement en beroepscode

Privacy- reglement en beroepscode

Naast de BIG registratie ben ik aangesloten bij de NVRG en P3NL. De beroepscode voor psychotherapeuten is voor praktijk het Keerwater van toepassing.

Bij aanvang van een behandeling krijg je een behandelovereenkomst waarop je toestemming geeft voor het bewaren van gegevens. Deze gegevens worden vertrouwelijk bewaard en behandeld en niet gedeeld met derden, tenzij met nadrukkelijke en schriftelijke toestemming.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als behandelend therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

De praktijk doet zijn best om de privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat de praktijk:

 • zorgvuldig omgaat met je persoonlijke en medische gegevens
 • ervoor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als  behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard. 

Privacy op de factuur

Op de factuur die je ontvangt staan de volgende gegevens:

 • Naam, adres en woonplaats
 • Geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld relatietherapie, gezinstherapie of individuele behandeling
 • De kosten van het consult

Ik neem privacy uiterst serieus en ga zorgvuldig om met persoonlijke gegevens. Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt de praktijk zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.